1. ULUSLARARASI 3. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ

Online Kayıt İçin Tıklayınız

 

Diğer Kurslar İçin Tıklayınız

Kursun amacı

 

Suda doğum ve suya doğum konularında güncel bilgilerin aktarılması

Kursun Hedefleri

 

Suda doğum konusunda son güncel literatürleri teorik ve pratik olarak öğrenir.

Bunları kurslarda nasıl aktaracağını öğrenir.

Eğitimcilerin Adı Soyadı

 

Dr. Hakan Çoker – Ebe Serpil Varlık

Eğiticilerin kurs konusuyla ilişkili özgeçmişi

 

2008 yılından bu yana suda doğumlar yaptırmaktadır.

Suda doğum ile ilgili 2 kez Cornellia Enning, bir kez Jenna Shaw Battista ile çalışmalara katıldı.

Suda doğum konusunda workshoplar düzenlemektedir.

Eğitim Yöntemi

 

Didaktik anlatım, slayt, uygulama

Kurs programı

09:00-16:00

1) Teorik başlıklar

 • Suda doğumun geçmişi ve bugünü
 • Suda doğumun tanımlamaları
 • Avantaj ve dezavantajları
 • Dikkat edilecek tıbbi ve teknik konular
 • Suda doğum sonuçları
 • Plastik doğum havuzlarının kullanım ve saklama özellikleri
 • Suda doğum için suyun özellikleri
 • Havuz kullanımının zamanlaması
 • Suda doğum için gebe kabul kriterleri
 • Suda doğum için kontraendikasyonlar
 • Suda doğuma katılacak sağlık personeli için güvenlik önlemleri
 • Suda doğumda acil durumlar ve yapılacaklar

 

2)  Pratik başlıklar

 • Su sıcaklığındaki düzenlemeler ve tartışmalar
 • Doğum öncesi pozisyonlar
 • Havuza girme ve çıkma konusundaki uygulamalar
 • Havuzda anne ve bebek güvenliğinin takibi
 • Havuzda doppler kullanımı ve zamanlaması
 • Bebeğin suya doğum pozisyonları
 • Suya doğan bebeğin yüzeye çıkarılmasında dikkat edilecekler
 • Doğum sonrası plasenta ayrılma yer ve zamanlaması

 

Kurs için gerekli malzemeler

 

Havuz için giysi

Kursa katılım için ön-koşul

(kimler katılabilir örn: hemşire, ebe, doktor, doula, fizyoterpist, psikolog/ herkese açık?)

Herkese açık